wolna wola


wolna wola
wolna wola {{/stl_13}}{{stl_8}}wykrz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wykrzyknienie używane w znaczeniu: rób co chcesz, co uważasz za słuszne, ja nie biorę za to odpowiedzialności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jeżeli uważasz,że tak będzie dobrze, wolna wola! – Możesz iść, nikt cię nie trzyma. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wola — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dyspozycja psychiczna człowieka do świadomego i celowego kierowania swoim postępowaniem, do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, działania w celu realizacji zamierzonych zadań itd. :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wola — 1. Człowiek (ludzie) dobrej woli «o kimś, kto ma dobre zamiary, kto pragnie pomóc innym»: (...) los przytuliska jest w rękach ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą pomóc bezdomnym zwierzętom. SN 04/01/1999. 2. przestarz. Czuć, poczuć wolę bożą… …   Słownik frazeologiczny

  • wola — ż I, DCMs. wolali, blm «dyspozycja psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji pewnych działań, przyjęcia pewnych postaw, a zaniechania innych» Coś zgodne z… …   Słownik języka polskiego

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • wolny — I. Dać, zostawić komuś wolną rękę zob. ręka 16. Mieć wolną głowę zob. głowa 38. Mieć wolną rękę zob. ręka 33. Wolna amerykanka zob. amerykanka. Wolna droga! zob. droga 30. Wolna miłość zob. miłość 2 …   Słownik frazeologiczny

  • wolny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wolnyni, wolnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mogący postępować zgodnie z własną wolą, nieskrępowany narzuconymi przez kogoś innego zakazami, nakazami, regułami;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Royal elections in Poland — The first Polish royal election, of Henryk Walezy in 1573. Painting by Jan Matejko. Free election (Polish: wolna elekcja) was the election of individual kings, rather than of dynasties, to the Polish throne between 1572 and 1791, when free… …   Wikipedia

  • Ochota massacre — (in Polish: Rzeź Ochoty Ochota slaughter ) a wave of mass murders, robbery, looting, arson, and rape, which swept across the Warsaw district Ochota during August 4–25, 1944. The gravest crimes were committed in Ochota hospitals, in the Radium… …   Wikipedia

  • Élections libres (Pologne) — La première élection libre polonaise, de Henryk Walezy, en 1573. Peinture de Jan Matejko, 1889 …   Wikipédia en Français

  • Free election — (Polish: wolna elekcja ) was the election of individual kings, rather than of dynasties, to the Polish throne between 1572 and 1791, when free election was abolished by the Constitution of May 3, 1791.Actually the first documented election of a… …   Wikipedia